Skip to main content

Wat doen wij met uw gegevens m.b.t. de privacy wetgeving (GDPR-AVG)

Wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoelseinden t.b.v. onze opdrachtgevers.

1 Wat houdt dit in?

Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van IT Resource Company http://www.itrc.nl/ , nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving. Bij uw inschrijving krijgt u de keus uit een bewaartermijn van 4 weken of 1 jaar na afronden procedure.

2 Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan IT Resource Company te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder 1) beschreven doeleinde.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met IT Resource Company over sollicitaties (waaronder referenties).

4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven. De maximale bewaartermijn is 1 jaar na afronden procedure waarna u opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

5 Het delen van uw gegevens

Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij verstrekken nooit zonder uw toestemming uw persoonsgegevens aan derden.

6 Intrekken toestemming

U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van uw toestemming kan via ons algemene telefoonnummer 0180-635275 en ter bevestiging via email [email protected] .

7 Beveiliging

Alle gegevens, die via deze website worden verzameld, worden in een beveiligde datacenter omgeving opgeslagen. Met onze partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Wij raden iedereen, die gebruik maakt van internet, wel aan om voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van zijn of haar privacy, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik maken van een beveiligde browser.

8 Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen en/of gedeeld.