menu

Werving & Selectie

In de vakbladen lezen we dat er een tekort dreigt aan gekwalificeerd IT en sales personeel. De vergrijzing treedt toe en de instroom op hogescholen en universiteiten is traditioneel laag. Geldt dit straks ook voor uw organisatie?

In actie voor de

Headhunting

Is het bekend bij welke organisatie uw potentiële medewerker werkzaam zou kunnen zijn? Wellicht kan een latente behoefte omgevormd worden tot de bereidheid te veranderen van werkgever. Of misschien is die ene medewerker net werkzaam bij een van uw concurrenten.

Het is vaak niet gepast deze potentiële medewerker zelf te benaderen. IT resource Company kan deze rol “anoniem” voor u vervullen. Het tarief voor headhunting is op aanvraag en afhankelijk van de aanpak.